bullet

Pčelica se nalazi u Staroj Varoši, u njemu pored vaspitača u 4 vaspitne grupe gdje borave djeca uzrasta od 3-6 godina, rade i stručni saradnici logoped i psiholog. U ovoj vaspitnoj jedinici je 2000. godine eksperimentalno počeo program “Korak po korak” – vrtić kao porodični centar. (klik za slike)
 

bullet


Radost centralni vrtić, u Kosovskoj b.b., u kome se nalzi direktor, pomoćnik direktora, pedagog, pravna služba, računovodstvo, kao i centralna kuhinja koja priprema i distribuira hranu za sve ostale vaspitne jedinice. Ova vaspitna jedinica broji 6 grupa u kojima borave djeca uzrasta od 3 do 6 godina.
(klik za slike)
 

bullet


Kosovka djevojka se nalazi u ulici Ivana Milutinovića
na mjestu gdje je prije 60 godina počeo sa radom prvi vrtić u Nikšiću. U vrtiću se pored 3 vaspitne grupe uzrasta djece od 3 do 6 godina i jedne jaslene grupe uzrasta djece od 2 do 3 godine nalazi i biblioteka i didaktička radionica. (klik za slike)
 

bullet


Lastavica u ulici Dragice Pravice, u kojem su 2 jaslene grupe: mlađa, gdje su djeca uzrasta od 1do 2 godine i starija u kojoj borave djeca uzrasta od 2 do 3 godine. Pored jaslenih postoji i jedna mješovita grupa u kojim su djeca uzrasta od 3 do 5 godina. (klik za slike)
 

bullet


Sunce u Humcima, objekat sa velikim dvorištem i prostorom za igru. U ovoj vaspitnoj jedinici su 4 grupe uzrasta djece od 3 do 6 godina kao i jedna jaslena grupa uzrasta djece od 2 do 3 godine. Među prvima je uključen u projekat inkluzivnog obrazovanja – vrtić po mjeri djeteta. Ove godine slavi 35 godina od otvaranja. (klik za slike)
 

bullet


Neven – jaslice, nalazi se u stambenoj zgradi u Integralovom naselju. Ovaj objekat je specijalno opremljen za boravak djece jaslenog uzrasta i u njemu borave djeca u 2 grupe. Mlađa jaslena grupa gdje su djeca uzrasta od 1 do 2 godine i starija jaslena grupa u kojoj borave djeca od 2 do 3 godine.
(klik za slike)
 

bullet


Leptir je u Straševini, u njemu su 2 vaspitne grupe uzrasta djece od 3 do 6 godina. Ova vaspitna jedinica posjeduje veliki prostor za igru koji je nedavno renoviran kao i veliko dvorište. (klik za slike)
 

bullet


Bajka se nalazi u Dragovoj luci, pored stadiona fudbalskog kluba Sutjeska. U okviru ove vaspitne jedinice su 2 grupe u kojima borave djeca uzrasta od 3 do 6 godina. (klik za sliku)
 

bullet


Proljeće je u Ćemencima, u njemu su 2 vaspitne grupe u kojima borave djeca uzrasta od 3 do 6 godina. Prostor je nedavno renoviran i prilagođen dječjim potrebama. Tako
đe ima lijep dvorišni prostor koji djeca maksimalno koriste. (klik za slike)
 

bullet


Zvijezdica je u Rastocima i to je objekat kojei je nedavno renoviran. Posjeduje veliko dvorište za igru i 3 vaspitne grupe u kojima borave djeca uzrasta od 3 do 6 godina. (klik za slike)
 

bullet


Ciciban trenutno smješten u kući na Put pored Bistrice
, u njemu su 2 vaspitne grupe u kojima borave djeca uzrasta od 3 do 6 godina i jedna jaslena grupa u kojo su djeca uzrasta od 2 do 3 godine. Takođe posjeduje dvorište prilagođeno dječjim potrebama. (klik za slike)
 

bullet


Zvončić (klik za slike)
 

bullet


Osmijeh je u dvorištu škole u Kličevu. Nova vaspitna jedinica koja počinje sa radom školske 2010/11 i u septembru će primiti prvu djecu uzrasta od 3 do 6 godina u 2 vaspitne grupe. (klik za slike)